Disclaimer

Privacyverklaring van NM Hosting

Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw privacy
Via de website nmhosting.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NM Hosting respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. NM Hosting is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens
NM Hosting biedt een breed scala aan diensten, waaronder internetdiensten, hosting en uitgifte domeinnamen. Door de aard van onze dienstverlening beschikt NM Hosting over bepaalde gegevens van onze klanten.
Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is.
NM Hosting bewaart en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens.
Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van onze dienst noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en contactgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
NM Hosting maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst.

Gebruik van cookies
De NM Hosting website maakt geen gebruik van cookies. De overige websites als ons regelpaneel en webmail maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op u computer worden gezet door de server van een webpagina. Het gebruik van cookies maakt het gebruik van deze websites eenvoudiger. Zo kan u inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op uw computer blijft staan. Dit cookie maakt het mogelijk dat u inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat u bij een volgende aanmelding alleen uw wachtwoord hoeft in te vullen. Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen uw bezoek aan deze websites het gebruik te vereenvoudigen. Wanneer de gebruiker zich uitlogd na een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door uw browser gewist van uw computer. Onze websites zijn goed beveiligd. Van cookies van onze websites kunt u verwachten dat ze uw bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op uw computer overbrengen.

Surf- en klikgedrag
Tijdens u bezoek aan onze website verzamelen wij informatie over dit bezoek, inclusief de pagina's die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die u browser naar elke website verzendt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van u bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.

Inschakelen derden
NM Hosting schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk en servers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft NM Hosting de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat met uw gegevens zorgvuldig worden omgegaan.

Beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting
wij dragen zorg voor beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

Wettelijke verplichtingen
NM Hosting is op grond van de wet verplicht om uw gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Aanpassen privacyverklaring
NM Hosting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met NM Hosting via:
Twaalf Apostelen 5
4005 GM Tiel
0344-606567
info@nmhosting.nl